วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

โคเลสเตอรอลในเลือดสูง ( กิฟฟารีน )
หัวใจจะวาย  ต้องทำอย่างไร

ผู้ที่มีโคเลสเตอรอลสูงนั้น  ไม่จำเป็นต้องมีรูปร่างงด้วนเสมอไป  เพราะไม่ว่าเราจะมีรูปร่างผอมหรืออ้วน  ก็สามารถเกิดภาวะโคเลสเตอรอลในเลือดสูงได้เช่นกันหากมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายที่ไม่เพียงพอ  
ซึ่งภาวะโคเลสเตอรอลสูงนี้จะนำไปสู่การเกิดหลอดเลือดอุดตัน  ทำให้หัวใจวายและเสียชีวิตเฉียพลันได้บางท่านระดับโคลเลสเตอรอลในเลือดสูง ทั้ง ๆ ที่น้ำหนักไม่เกิน

คนผอมก็มีโอกาสเกิดโคเลสเตอรอลในเลือดสูง  พอๆ กับคนอ้วน  ถ้ามีพฤติกรรมการรับประทานที่ไม่เหมาะสมและขาดการออกกำลังกาย 

โดยเฉพาะแอลดีแอลโคเลสเตอรอล ( หรือไขมันไม่ดี ) จะแทรกตัวอยู่ที่ผนังหลอดเลือด ทำให้ผนังหลอดหนาขึ้นเลือสูบฉีดไม่สะดวกก่อให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูง  และหลอดเลือดอาจอุดตันได้ ถ้าเกิดการอุดตันที่หลอดเลือดหัวใจ  อาจเกิดภาวะหัวใจขาดเลือด  หรือกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน  อาจเสียชีวิตโดยเฉียบพลัน   หากอุดตันที่หลอดเลือดสมองอาจเกิดภาวะสมองขาดเลือด  เส้นเลือดในสมองตีบหรือแตก  กลายเป็นอัมพาตได้เช่นกัน  ดังนั้น  โคเลสเตอรอลนับเป็นตัวอันตรายที่ก่อให้เกิดโรคร้ายแรงตามมา

 


คนที่มีระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสูง  ควรปฏิบัติอย่างไร
โคเลสเตอรอลสูงสามารถควบคุมได้  หากสามารถลดระดับโคเลสเตอรอลรวมลงได้ 1%  จะสามารถลดอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจลงได้ถึง 2% โดยแนวทางการควบคุมระดับโคเลสเตอรอลสามารถทำได้หลายวิธี 
  •  ควมคุมอาหาร  หลีกเลี่ยงอาหารที่มีโคเลสเตอรอลสูงได้แก่  ไข่แดง  เนื้อสัตว์ติดมัน  เครื่องในสัตว์ อาหารทะเล 
  •  หันมาทานอาหารเพื่อสุขภาพ  เช่น  นมพร่องมันเนย  ผักและผลไม้ต่าง ๆ  หรือรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของไฟโตสเตอรอลพร้อมมื้ออาหาร
  •  การออกกำลังกายควบคู่กันไป  กับการควบคุมอาหารก็จะช่วยเพิ่มระดับไขมันดีหรือ แอชดีแอล  โคเลสเตอรอลได้  แต่หากมีระดับโคเลสเตอรอลสูงมาก ๆอาจต้องใช้ยาลดระดับไขมันในเลือด  ซึ่งต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ


เคยมีคนแนะนำให้ทานอาหารเสริมไฟโตสเตอรอล  คืออะไร  เหมาะกับใครบ้าง

ไฟโตสเตอรอล  คือ  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืชผักธรรมชาติที่ช่วยลดระดับโคเลสเตอรอลในเลือด  โดยลดการดูดซึมโคเลสเตอรอลตั้งแต่ระบบทางเดินอาหาร  ด้วยโครงสร้างที่คล้ายกับโคเลสเตอรอล  ดังนั้น ไฟโตสเลสเตอรอลจะไปแย่งจับกับตัวรับที่ใช้ในการดูดซึมโคเลสเตอรอลเข้าสู่ร่างกาย  ทำให้โคเลสเตอรอลถูกดูดซึมแค่เพียงบางส่วนเท่านั้น  ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดจึงลดลงไฟโตสเตอรอลเหมาะกับ  ผู้ที่มีโคเลสเตอรอลในเลือดสูง  ทั้งที่อยู่ในระดับแรกเริ่ม (ย้งไม่ได้รับยา )  และคนที่มีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดและหัวใจ  เช่น  คนที่ชอบรับประทานอาหารมัน ๆ  คนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือมีประวัติคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจคนที่ไม่ชอบออกกำลังกาย  สูบบุหรี่จัด ๆ  และได้รับยาลดไขมันแล้ว  ก็สามารถรับประทานไฟโตสเตอรอลเสริมได้อีก  โดยไม่ต้องหยุดยาที่คุณหมอให้ซึ่ง  ไฟโตสเตอรอล  จะช่วยเสริมการทำงานให้สามารถควบคุมระดับโคสเลสเตอรอลได้ดียิ่งขึ้น  โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาจึงช่วยลดอันตรายจากการใช้ยาลงได้โคสเลสเตอรอลในเลือดสูงเป็นสัญญาณอันตรายบ่งบอกว่า  อาจเกิดโรคร้ายตามมาได้  ยิ่งต้องตระหนักถึงความสำคัญในการควบคุมระดับโคเลสเตอรอลตั้งแต่ตอนนี้
Giff me five 80/1 New Product เสริมอาหารสำหรับผู้ใหญ่
กิฟฟารีน ไฟโตสเตอรอล แคปซูล

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไฟโตสเตอรอล ชนิดแคปซูล (ตรา กิฟฟารีน)

วิธีรับประทาน : ครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง พร้อมอาหาร

คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค

ขนาด 60 แคปซูลรหัสสินค้า: 40115
ราคา: 980 บาท
เส้นขอบฟ้า   Nov.  2012
1 ความคิดเห็น: